Wprowadzenie nowej ery wsparcia dla polskich rolników. Inwestycje w małe gospodarstwa rolne

Od 28 września 2023 r. polscy rolnicy, którzy spełniają określone kryteria, staną się beneficjentami nowej fazy Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To wyjątkowy etap modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w Polsce, zaprojektowany w celu wsparcia małych gospodarstw rolnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła dostępność wsparcia dla rolników prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, których gospodarstwa rolne zajmują obszar nie przekraczający 300 hektarów i osiągają ekonomiczną wielkość do 25 tys. euro. Standardowa kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł, podczas gdy gospodarstwa ekologiczne mogą liczyć na 120 tys. zł. Płatności zostaną dokonane w dwóch transzach, z pierwszą ratą stanowiącą 80% przyznanej sumy.

Aby zakwalifikować się do tego wsparcia, rolnicy będą zobowiązani przedstawić biznesplan, w którym dokładnie opiszą planowane zmiany w swoich gospodarstwach, mające na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku i wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych. Warto podkreślić, że wsparcie będzie dostępne jednorazowo dla każdej osoby i każdego gospodarstwa w okresie realizacji Planu Strategicznego.

Wsparcie skoncentrowane jest na inwestycjach związanych z produkcją rolno-ekologiczną oraz przygotowaniem do sprzedaży rolnych produktów wytwarzanych na gospodarstwach. To może obejmować inwestycje w budynki, ich wyposażenie, a także zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, włączając sprzęt komputerowy.

Proces składania wniosków o wsparcie zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie ARiMR.

Należy również przypomnieć, że 31 sierpnia 2023 r. zakończyło się przyjmowanie oświadczeń dotyczących przyznania płatności dla małych gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Wysokość pomocy wyniosła wówczas 225 euro na hektar, maksymalnie do 1125 euro na gospodarstwo. To wsparcie zastąpiło pewne płatności bezpośrednie, takie jak podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników oraz płatności związane z produkcją i ekoschematami.

Dla rolników, którzy złożyli wnioski o inne płatności w 2023 roku, takie jak przejściowe wsparcie krajowe, płatność ONW, płatność ekologiczna lub rolno-środowiskowo-klimatyczna, ARiMR przewiduje dodatkowe środki.

ARiMR podaje, że w ramach ostatniego naboru wniosków, który obejmował kampanię dotyczącą dopłat bezpośrednich i obszarowych, zarejestrowano około 196,5 tys. wniosków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

Jest to istotny postęp w unowocześnianiu sektora rolnego w Polsce oraz istotne wsparcie dla niewielkich gospodarstw wiejskich, które odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu żywności i promowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. ARiMR serdecznie zachęca wszystkich rolników do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości rozwoju swoich gospodarstw.