Mlekpol z nagrodami gospodarczymi

W styczniu 2023 roku Instytut Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe prawie 97 tysięcy polskich przedsiębiorstw z lat 2019 – 2020, w rezultacie czego 835 firm z województwa podlaskiego zdobyło tytuł Geparda Biznesu, zaś 665 okazało się Brylantami Polskiej Gospodarki. Pośród laureatów konkursów nie mogło zabraknąć także Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Pierwsza edycja konkursu Gepardy Biznesu odbyła się w 2006 roku. Do dzisiaj w jego ramach analizie poddano wyniki finansowe 200 tysięcy podmiotów.

Tytuł Geparda Biznesu 2022 uzyskały firmy, w wypadku których średnia ze stosunku dynamik zysku i przychodów w latach 2019 – 2020 wyniosła ponad 10%.

Drugi z konkursów przeprowadzany jest od 2008 roku. Jego laureatami za rok 2022 zostały przedsiębiorstwa, których oszacowana wartość rynkowa wyniosła w marcu 2021 roku więcej niż 10 milionów złotych.

Wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu w wypadku każdego z konkursów przeprowadzono na bazie najnowszych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.