Echo Mlekpolu – wydanie 1/2023

Szanowni Członkowie, Dostawcy, Pracownicy SM Mlekpol!

Najnowszy numer „Echa Mlekpolu” jest dla mnie szczególny, bo po raz pierwszy występuję na jego łamach w roli Prezesa SM Mlekpol. To nowe doświadczenie, a także moment w pewnym sensie inauguracyjny, choć prezesurę w Spółdzielni objąłem już trzy miesiące temu. Chciałbym zatem wszystkich Państwa serdecznie powitać i zapewnić, że nowa funkcja jest dla mnie zaszczytem, a jednocześnie zadaniem, które będę wypełniał najlepiej, jak tylko potrafię. Zarządowi SM Mlekpol, który do końca ubiegłego roku stał na czele firmy, troszcząc się o jej kondycję i rozwój, pragnę serdecznie podziękować za wszystko w imieniu własnym, jak i pracowników naszej Spółdzielni. Dziękujemy za zaangażowanie, wieloletni wysiłek, a także pomoc i radę, na które zawsze ze strony Prezesa Borawskiego, Prezesa Olszewskiego czy Pana Józefa Wysockiego mogliśmy liczyć. Jednocześnie zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by Spółdzielnia funkcjonowała sprawnie i osiągała jak najlepsze wyniki pod względem skupu i przerobu surowca, a także sprzedaży wyrobów gotowych.

W niniejszym wydaniu gazety znajdą Państwo informacje na temat aktualnych wydarzeń z życia Spółdzielni, w tym o zmianie na stanowiskach Dyrektora i Wicedyrektora ZPM w Grajewie, a także Dyrektora Wydziału Handlu SM Mlekpol.

Tradycyjnie już przedstawimy dane skupowe za ostatni okres, jak również krótkie podsumowanie tegorocznych zebrań rejonowych członków Spółdzielni. Nie zabraknie też informacji o nowościach produktowych i przyznanych firmie w ostatnim czasie nagrodach. Dalej znajdą Państwo wywiady z nowo powołanymi członkami Zarządu. Oprócz mnie na pytania o dotychczasową drogę zawodową czy ulubiony produkt Mlekpolu odpowie Wiceprezes Zarządu Małgorzata Cebelińska.

Na kolejnych stronach „Echa…” zamieszczone zostały przygotowane przez PFHBiPM materiały informacyjno-edukacyjne dla hodowców. Najmłodsi w tym numerze pisma poznają natomiast ciekawostki dotyczące wielkanocnych zwyczajów i obrzędów.

Życzę Państwu miłej lektury!

Tadeusz Mroczkowski
Prezes Zarządu SM Mlekpol