Pomoc dla chorej Aleksandry

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Echa Mlekpolu”, Pan Marek Wiśniewski, zam. Zawady Kolonia, zwrócił się z prośbą o wsparcie leczenia wnuczki Aleksandry. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, przed realizacją wypłaty za październik, zwróciliśmy się do wszystkich członków Spółdzielni o wyrażenie zgody na pobranie kwoty 10 zł od każdego z nich na pomoc Aleksandrze. Prośba została wysłana do Dostawców drogą elektroniczną. Deklaracja wpłaty była dobrowolna i jedynie dwóch członków Spółdzielni (instytucje państwowe) nie wyraziło zgody na potrącenie powyższej kwoty z wypłaty za mleko. 

Łącznie od członków SM Mlekpol zebraliśmy kwotę 

82 570 zł, 

która zostanie przekazana na konto fundacji prowadzącej zbiórkę na rzecz dalszego leczenia Aleksandry. 

W imieniu chorej Aleksandry i jej dziadka składamy podziękowania wszystkim członkom SM Mlekpol za wsparcie i płynącą z serca pomoc.