Jan Zawadzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol

Szanowni Państwo! W ten wyjątkowy czas chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że przyszły rok okaże się dla nas wszystkich sprzyjający i że ponownie uda nam się sięgnąć po to, co najlepsze. Jestem niezwykle dumny z tego, że wspólnie możemy budować SM Mlekpol, która jest największą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych spółdzielni mleczarskich w Polsce oraz marką dobrze znaną poza naszymi granicami. Ponowne objęcie stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej to dla mnie zaszczyt. Dołożę wszelkich starań, by należycie wypełniać swoje obowiązki oraz realizować oczekiwania członków SM Mlekpol. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że obecna Rada Nadzorcza, która wybrana została na tegorocznym, czerwcowym Zebraniu Przedstawicieli, pracuje bardzo sprawnie, z pełnym zaangażowaniem, odpowiedzialnością i nadrzędnym celem – by działać dla wspólnego dobra i czuć dumę z tego, co razem tworzymy. To wyróżnienie i ogromna przyjemność stać na czele Rady, która działa skutecznie w interesie całej Spółdzielni.

Ze swej strony zapewniam, że przez całą obecną kadencję będę sumiennie pracował na to, by spółdzielcom i pracownikom było w Mlekpolu po prostu dobrze, bo dzięki nim już ponad 40 lat jesteśmy na rynku liderem mleczarstwa. W tym miejscu chciałbym również podziękować Prezesowi Edmundowi Borawskiemu za wyjątkowo owocne 4 dekady pracy na rzecz naszej Spółdzielni oraz za wzorowe przywództwo, którego plony będziemy zbierać jeszcze przez wiele, wiele lat. Podarował Pan Mlekpolowi całe swoje serce, za co szczerze dziękujemy. Wierzę, że nadchodzący nowy rok przyniesie realizację naszych wspólnych zamierzeń i celów. Wszystkiego dobrego!

Jan Zawadzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej