O Zakładzie w Sokółce opowiada jego Dyrektor Pan Tomasz Goławski

Zakład w Sokółce to jeden z 13 Zakładów SM Mlekpol. Kiedy rozpoczyna się jego historia?

Z inspiracji Izby Rolniczej w Białymstoku, w czerwcu1928 roku uruchomiona została mleczarnia w Sokółce, stanowiąca własność powstałej Spółdzielni Mleczarskiej. Filie spółdzielni znajdowały się w Odelsku (obecnie Białoruś) i Miszkinikach (gm. Szudziałowo). Zakład zlokalizowany pomiędzy ulicami Okrzei i Kołłątaja, gdzie jeszcze w 1917 roku Niemcy pobudowali obiekt z przeznaczeniemna mleczarnię i zakład jajczarsko-drobiarski, uległ zniszczeniu w czasie działań wojennych, po czym odbudowany został w 1942 roku. W roku 1997 zebranie przedstawicieli OSM w Sokółce zmieniło jej nazwę na „Spółdzielnia Mleczarska «SOMLEK»”. Z dniem 30 września 2002 roku zakładw Dąbrowie Białostockiej przyłączył się do istniejącej już SM „SOMLEK”. W 2007 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni „SOMLEK” rozpoczęły rozmowy ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie w sprawie fuzji, do której doszło na mocy uchwały zebrania przedstawicieli 26 marca 2008 roku, ze skutkiem od 30 kwietnia tegoż roku.

Jakie były początki funkcjonowania zakładu w mieście już pod szyldem SM Mlekpol? Jakie największe zmiany zaszły w zakładzie w ciągu tych ponad 13 lat?

Funkcjonowanie zakładu już pod szyldem SM Mlekpol niemal natychmiast zaowocowało szeregiem zmian. Jużw 2009 roku do użytku oddana została podczyszczalnia ścieków, natomiast do roku 2011 zakład był dostosowywany do obecnego profilu technologicznego – specjalizacji w produkcji napojów fermentowanych i śmietan.W 2014 roku uruchomiono nową część instalacji procesowej, co było podstawą do dalszego rozwoju.Od tego momentu sokólski zakład przejmował część procesów i asortymentów z zakładów z Augustowa, Radomia oraz Mrągowa. W 2016 roku zapadła decyzjao wymianie istniejącej kotłowni węglowej na nową kotłownię gazową. W tym celu wybudowano stację zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W zakładzie uruchomiono dwa gazowe kotły parowe o łącznej mocy 4,6 MW. W 2018 roku powstała nowa stacja transformatorowa, która zapewniła warunki do budowy amoniakalnej maszynowni chłodniczej. Ta do użytku oddana została dwa lata później, po czym wyłączono instalację freonową. Odtąd medium przekazującym chłód na procesy technologiczne w nowej maszynowni jest woda lodowa, a także glikol. W tym samym roku został oddany do użytkowania paletowy tunel chłodniczy, dzięki któremu produkowane wyroby są gotowe do wysyłki do klienta po 2 godzinach od napełnienia opakowania. W ciągu tych 13 lat został powiększony park maszynowy i aktualnie mamy 10 nowoczesnych maszyn napełniających, a w ubiegłym roku oddano w pełni zautomatyzowaną linię napełniającąo wydajności 34 000 szt./h firmy BOSCH Ampack. Naszą ostatnią inwestycją jest proekologiczna instalacja odzysku ciepła przegrzania par amoniaku i systemu odtajania chłodnic ciepłym glikolem. Wszystkie inwestycje Mlekpolu mają na celu zwiększenie mocy przerobowych zakładu w Sokółce. Są przemyślane i – zgodnie z polityką Spółdzielni – uwzględniają także minimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Z jakich wyrobów mleczarskich słynie zakład w Sokółce? Które z tych produktów trafiają na rynki zagraniczne? Jakie są główne kierunki zbytu sokólskich produktów?

Aktualnie w zakładzie w Sokółce produkujemy 85 pozycji asortymentowych. To tu powstają takie hity sprzedażowe jak: śmietana Łaciata, śmietana Mazurski Smak, mleko zsiadłe Mlekpol, chłodnik warzywny Mlekpol, jogurt naturalny Augustowski czy jogurt typu greckiego Mlekpol. Cały oferowany asortyment to produkty świeże, o krótkim terminie przydatności do spożycia, które znajdują odbiorców głównie na rynku krajowym. Niemniej jednak możemy się poszczycić obecnością naszych wyrobówna rynkach takich krajów europejskich jak np. Litwa, Łotwa, Estonia, Grecja, Mołdawia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Ukraina. 

W roku 2021 wprowadziliśmy kilka nowości produktowych: Deser z maślanką w trzech wariantach smakowych: nata de coco, tarta cytrynowa oraz muffinka jagodowa, a nadto trzy oryginalne i zaskakujące smaki dipów śmietanowych typu crème fraiche: z czosnkiem i ziołami, z karmelizowaną cebulką i cheddarem orazz pomidorami, papryką i chili. Ostatnią nowością, bo jej produkcję rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku, jest pasteryzowana śmietanka Łaciata 30%. Śmietanka ta, dostępna w praktycznym kubeczku 200 ml, odznacza się wygodą w użyciu i doskonale sprawdza się w kuchni zarówno w daniach na zimno, jak i na ciepło, w których nie warzy się i nie rozwarstwia. 

Ile osób pracuje w zakładzie w Sokółce? Ile mleka jest przetwarzane w zakładzie każdego roku?

Zakład w Sokółce zatrudnia aktualnie ponad 130 osób. Największy z wydziałów – produkcja – skupia 75 pracowników, zaangażowanych w dbałość o bezpieczeństwoi jakość produktu, a także o wydajność maszyn w systemie produkcji liniowej. Na sukces związany z zaopatrzeniem dostaw oraz dystrybucją produktówdo konsumentów w zakładzie pracuje 27 osób. Mają one 

bezpośredni wpływ na zachowanie jakości naszych wyrobów, gdyż praca z produktami świeżymi – z krótkim okresem ważności – jest dużym wyzwaniem. Za utrzymanie ciągłości produkcji oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i automatyzację procesów odpowiada pion techniczny, w którym zatrudnienie znajduje 16 osób.W dbaniu o zachowanie najwyższych standardów jakościowych wyrobów, które wprowadzamy na rynek, zaangażowanych jest 9 osób wykonujących szereg analiz i badań w dwóch laboratoriach: mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Pozostałe osoby to pracownicy działu skupu, HR i administracji. Rocznie zakład przerabia około 54 000 000 l mleka, wyłącznie z własnej bazy skupowej.

Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w zakładzie? Jeśli tak, to w jaki sposób wpłyną one na funkcjonowanie zakładu?

W najbliższych latach planowane są inwestycje w zwiększenie mocy przerobowych fermentowni i w tym celu zakontraktowana została nowa linia do repasteryzacji śmietanki i mieszanin jogurtowych o wydajności15.0 m³/h, z której te pierwsze produkty pojawiły się na półkach sklepowych już w 2022 roku. Jednocześnie prowadzimy szereg inwestycji w umaszynowienie oraz automatyzację procesów rozlewu śmietan i produktów fermentowanych w opakowania jednostkowe. Dodatkowo trwają rozmowy na temat rozbudowy magazynu chłodniczego oraz budowy zaplecza socjalnego wrazz rozbudową laboratorium zakładowego.

Jaki jest wpływ obecności zakładu SM Mlekpolw Sokółce na życie regionu? Czy mieszkańcy utożsamiają się np. w produktami wytwarzanymi w zakładzie?

Nasza Spółdzielnia wspiera lokalne inicjatywy.W grudniu 2021 przekazaliśmy np. choinki do Miejskiego Żłobka oraz drobne upominki dla jego podopiecznych. Nasi pracownicy chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności – w tym roku zaangażowaliśmy się m.in. w charytatywny turniej piłki nożnej. Pracownicy upiekli słodkości, a całość środków z ich sprzedaży przeznaczona została na rehabilitację dwóch sokółczan: Dawida i Kamila, którzy ulegli wypadkom i walczą o sprawność. 

Myślę, że mieszkańcy regionu chętnie wybierają artykuły produkowane lokalnie, ponieważ widzę szeroki wybór naszego asortymentu na miejscowych półkach sklepowych, a także w koszykach zakupowych, co – nie ukrywam – bardzo mnie cieszy.

q