SM Mlekpol pomaga chorym dzieciom swoich członków

W ostatnim czasie do Mlekpolu wpłynęły dwa podania członków Spółdzielni o udzielenie wsparcia finansowego w leczeniu ich chorych dzieci.

Pan Dariusz Wiśniewski z Grajewa zwrócił się z prośbąo pomoc dla chorego synka Wiktorka, u którego wykryto nieuleczalną chorobę SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jedynym sposobem na zatrzymanie rozwoju choroby, dającym duże szanse na całkowite wyleczenie, jest terapia genowa. Jej koszt wynosi 10 milionów zł (treść prośby Pana Dariusza została Państwu przesłana drogą elektroniczną). 

Pan Marek Wiśniewski (zam. Zawady-Kolonia) prosił natomiast o wsparcie leczenia córki Aleksandry, która urodziła się z wadą rączki (ręka lustrzana) i dla której jedynym ratunkiem jest kosztowna operacja w USA, wyceniona na 1 milion zł. Na posiedzeniu z 24.08.2022 r. Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła obie prośby i podjęła decyzję o wystąpieniu do członków Spółdzielni z wnioskiem, by każdy z nich dobrowolnie zadeklarował pomoc i przekazał z wypłaty za mleko kwotę 30 zł dla synka Pana Dariusza – Wiktorka oraz 10 zł dla córki Pana Marka – Aleksandry.

Zgodnie z decyzją RN, przed realizacją wypłaty za wrzesień 2022, zwróciliśmy się do wszystkich członków Spółdzielni o wyrażenie zgody na potrącenie kwoty 30 zł na pomoc Wiktorkowi. Tylko jeden członek Spółdzielni (instytucja państwowa) się na nie nie zgodził, gdyż postanowił dokonać wpłaty we własnym zakresie. Natomiast trzech członków Spółdzielni poprosiło o wyższą kwotę potrącenia, sięgającą nawet 5000 zł.

Łącznie od członków SM Mlekpol zebraliśmy255 677 zł, które przekazane zostaną na konto fundacji prowadzącej zbiórkę na rzecz leczenia Wiktorka.

W imieniu chorego Wiktorka i jego rodziców dziękujemy wszystkim członkom Spółdzielni Mlekpol za pomoc i okazane serce.

W sprawie pomocy dla małej Aleksandry zwrócimy się drogą elektroniczną do wszystkichczłonków Spółdzielni przed październikowym rozliczeniem, a o efektach zbiórki poinformujemyw następnym numerze „Echa Mlekpolu”.