Prezentacja nowej Rady Nadzorczej

Dnia 06.07.2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej SM Mlekpol w Grajewie.

W posiedzeniu Rady udział wzięło 17 z 21 nowo wybranych Radnych, członkowie Zarządu, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Wydziału Skupu, Dyrektorzy zakładów produkcyjnych, pracownicy Działu Prawnego i Działu Samorządu oraz zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Agencji PR. Podczas posiedzenia obecni członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym wybrali Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:

 • Zawadzki Jan
  przewodniczący RN,
 • Strug Ryszard
  wiceprzewodniczący RN,
 • Szleszyński Krzysztof
  wiceprzewodniczący RN,
 • Jermak Janusz
  sekretarz RN,

 a ponadto w głosowaniu jawnym — przewodniczących Komisji RN, którymi zostali:

 • Jaworowski Tomasz
  (wybrany przewodniczącym Komisji Hodowli i Skupu),
 • Choromański Piotr
  (wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej),
 • Połomski Tadeusz
  (wybrany przewodniczącym Komisji Techniki i Produkcji).

Pozostali członkowie RN weszli w skład poszczególnych komisji RN.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady podsumowali także przebieg Zebrania Przedstawicieli i ustalili zasady pracy Rady Nadzorczej w obecnej kadencji.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz o jakości i ilości mleka skupowanego w SM Mlekpol. Rada Nadzorcza pod- jęła również uchwały ważne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni. Na zakończenie spotkania Agencja PR – 38 Content Communication przedstawiła sprawozdanie z działań podejmowanych na rzecz SM Mlekpol oraz przedstawiła plany na najbliższy czas.