SM Mlekpol zwiększa wydajność – inwestujemy w magazyn

Przygotowujemy się do nowej inwestycji. W Grajewie powstanie magazyn wysokiego składowania.

To efekt stałego rozwoju firmy, który ma na celu ciągłe zwiększanie asortymentu, wzrost wydajności i optymalizację logistyki dostaw. Powstanie magazynu to także odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku dotyczące dystrybucji produktów i rosnący popyt na artykuły nabiałowe.

Magazyn wysokiego składowania to nasza kolejna inwestycja, która pozwoli podnieść wydajność firmy, dzięki zwiększeniu przestrzeni do magazynowania towarów. To nie tylko ogromna powierzchnia użytkowa, jest to także nowoczesne, wysoce zautomatyzowane i wyspecjalizowane centrum logistyczne, umożliwiające bardzo szybkie przygotowanie produktów do dystrybucji, co pozwala odpowiadać na zmieniające się potrzeby i wymagania rynku oraz skrócenie czasu realizacji zamówień klientów.

Budynek będzie połączony antresolą z istniejącym obiektem handlowo-magazynowym, co umożliwi swobodny transport wyrobów pomiędzy magazynami, jak również ułatwi poruszanie się po nim pracownikom.

W magazynie będzie przechowywanych 850 indeksów SKU, w tym 700 w strefie chłodzonej i 150 w niechłodzonej (budynek pomieści ponad 50 tys. jednostek paletowych z gotowym wyrobem). Docelowo, w godzinach szczytowego obciążenia, możliwe będzie zarówno przyjęcie, jak i wyekspediowanie 20 samochodów z towarem na godzinę. Także procesy depaletyzacji i paletyzacji zostaną maksymalnie zautomatyzowane, co pozwoli znacząco je przyspieszyć.

Waldemar Szczepankiewicz
Dyrektor ds. Inwestycji w SM Mlekpol

Zakładamy, że w ciągu sześciu miesięcy zostanie podpisana umowa z wykonawcą, a rok zajmie otrzymanie zezwoleń na budowę i wykonanie projektów. Budowa magazynu potrwa około dwóch lat, maksymalna wydajność inwestycji po rozpoczęciu jej działania zostanie osiągnięta mniej więcej po roku.

Z roku na rok SM Mlekpol notuje wzrost zapotrzebowania rynku na swoje produkty mleczarskie. Jest to dowód rosnącego zaufania konsumentów do ich jakości oraz ciągłego rozwoju Spółdzielni. Branża FMCG wymaga dużej częstotliwości dostaw gwarantującej jak najświeższy produkt na półce sklepowej. To generuje potrzebę tworzenia nowych jednostek dystrybucyjnych (palet) składających się z kilku SKU (jednostek magazynowych) w wielu standardach logistycznych, zgodnych z oczekiwaniami poszczególnych klientów. Właśnie dlatego Spółdzielnia podjęła decyzję o budowie magazynu wysokiego składowania.

Zbigniew Groszyk
Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol