Mlekpol na Dniach Kukurydzy

Od wielu lat w gospodarstwach naszych dostawców organizowane są Dni Kukurydzy. Jako Spółdzielnia staramy się współuczestniczyć w organizacji tych wydarzeń. W tym roku byliśmy współorganizatorem i uczestnikiem Święta Kukurydzy u dwóch członków naszej Spółdzielni.

19 września współorganizowaliśmy wraz z Hodowlą Roślin Smolice Światowy Dzień Kukurydzy w gospodarstwie Państwa Milanowskich w Żarnowie Drugim, a 3 października przedstawiciele Spółdzielni uczestniczyli w Dniu Kukurydzy w Tauroszyszkach, w gospodarstwie Państwa Chmielewskich.

Na obecnym etapie rozwoju gospodarstw mlecznych nikt z hodowców nie wyobraża sobie produkcji mleka bez kukurydzy, zarówno tej w formie kiszonki, jak i również coraz częściej uprawianej na ziarno. Kukurydza ze względu na swoją wartość odżywczą jest podstawową paszą stosowaną w żywieniu kr.w mlecznych. Jej udział w powierzchni upraw ciągle rośnie i staje się ona wraz z użytkami zielonymi podstawą w żywieniu bydła.

Dni Kukurydzy są doskonałą okazją dla naszych producentów do wymiany doświadczeń, spotkania się z producentami nasion kukurydzy, środków ochrony roślin, nawozów oraz z pracownikami instytut.w naukowych, zajmującymi się nowymi odmianami. Producenci mleka mają możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, z którymi borykają się w trakcie uprawy. Podczas spotkań można także zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, a umożliwiają to pokazy polowe, prezentacje odmian kukurydzy, maszyn i środków produkcji stosowanych przy uprawie. Odbywają się także wykłady nt. wybranych element.w agrotechniki, przetwarzania i użytkowania kukurydzy, ekonomiki produkcji i innych zagadnień związanych z uprawą. Dni Kukurydzy to także możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy producentów mleka. Podczas tego święta organizowane są konkursy i zabawy dla uczestników. Dni Kukurydzy to także możliwość spotkania i wymiany poglądów z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji i organizacji związanych z produkcją rolniczą.