Posiedzenie Rady Nadzorczej 27.07.2021

27 lipca w Sali konferencyjnej SM Mlekpol odbyło się kolejne w tym roku Posiedzenie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie RN, Zarząd Spółdzielni i Dyrektorzy Zakładów SM Mlekpol.

Obradom przewodniczył Sławomir Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Jak na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Spółdzielni oraz wynikami w zakresie skupu mleka. Ważnymi tematami poruszanymi na posiedzeniu były: analiza odbytych Zebrań Rejonowych Członków SM Mlekpol, sprawy dotyczące organizacji Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z posiedzenia Komisji Hodowli i Skupu w sprawie wprowadzenia deklarowania ilości mleka przez dostawców.

Analizę odbytych Zebrań Rejonowych członków Spółdzielni przedstawił pracownik Działu Samorządu, Leopold Murawski. Poinformował Radę, że przeprowadzono 55 Zebrań Rejonowych w terminie 11-18 czerwca 2021 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zebrania prowadzili członkowie Zarządu i Dyrektorzy Spółdzielni. W zebraniach uczestniczyło 564 członków Spółdzielni, a frekwencja wyniosła niecałe 7% uprawnionych do uczestnictwa. Na zebraniach przedstawione zostały wyniki gospodarcze uzyskane przez Spółdzielnię w 2021 roku, plany inwestycyjne i zamierzenia gospodarcze na dalszą część roku oraz porządek Zebrania Przedstawicieli i projekty uchwał. W podsumowaniu Rada Nadzorcza oraz wszyscy obecni zapoznani zostali z wnioskami wysuniętymi na Zebraniach Rejonowych.

W dalszej części posiedzenia Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Edmund Borawski omówił organizację Zebrania Przedstawicieli za rok 2020. Przyjęto projekty porządku i regulaminu obrad. Przedstawioną informację członkowie Rady zaakceptowali jednogłośnie, nie wnosząc uwag.

Podczas obrad przewodniczący Komisji Hodowli i Skupu Tadeusz Walewski przedstawił propozycję zasad deklarowania ilości mleka przez dostawców wypracowaną przez komisję na posiedzeniu w dniu 12.07.2021r. Przedstawione zagadnienie wywołało szeroką dyskusję wśród obecnych na posiedzeniu, w związku z czym podjęcie decyzji w tej sprawie przesunięto na termin późniejszy po przedstawieniu sprawy na Zebraniu Przedstawicieli i dalszej analizie zagadnienia.

Na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na przyjęcie 2 nowych dostawców w poczet członków Spółdzielni oraz rozpatrzyli przyznanie trzech pożyczek dla członków Spółdzielni. W dwóch przypadkach Rada wyraziła zgodę na przyznanie pożyczek, w jednym przypadku odrzuciła wniosek o jej przyznanie.

Sławomir Przytuła
Przewodniczący Rady Nadzorczej