Milionowe inwestycje w zakładach SM Mlekpol

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol rozwija swoje zakłady, realizując kolejne inwestycje. Będą one miały wpływ m.in. na poprawę jakości produktów i bezpieczeństwa samej produkcji. Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju każde podjęte przedsięwzięcie jest przeprowadzane z myślą o lokalnej społeczności.

W 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych należących do SM Mlekpol sukcesywnie realizowane są inwestycje finansowane zarówno ze środków Spółdzielni, jak i funduszy unijnych. Mlekpol bowiem regularnie ubiega się o granty w celu wdrażania innowacyjnych technologii i ulepszania poszczególnych fabryk.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka – Agrotech”. O wsparcie w ramach programu ubiegały się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub jednostek naukowych. Dzięki dofinansowaniu pozyskanym w ramach konkursu i środkom własnym Spółdzielni wdrożona zostanie nowa technologia UHT.

SM Mlekpol produkuje energię odnawialną

Spółdzielnia nie tylko inwestuje w linie produkcyjne czy poprawę jakości produktów. Prowadzi również działania w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, produkując energię odnawialną.

Inwestycja warta ponad 88 milionów złotych umożliwi nam opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mleka UHT o przedłużonej trwałości w obrocie handlowym, dedykowanego na odległe
rynki zbytu. W efekcie wdrożenia tej innowacji chcemy pozyskać nowych klientów i zwiększyć potencjał eksportowy naszego przedsiębiorstwa. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na drugi nasz projekt, czyli wdrożenie nowej technologii produkcji masła. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów, za chwilę będziemy podpisywać kontrakty.

Zbigniew Groszyk
Wiceprezes ds. produkcji w SM Mlekpol

Ograniczenie śladu węglowego w produktach

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol od lat podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zmniejszenia zużycia wody w trakcie procesów produkcyjnych. Wybudowana rok temu Hybrydowa Elektrociepłownia w Mrągowie to obecnie najnowocześniejsze centrum energetyczne zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu.

Budowa układu kogeneracyjnego z biogazownią w Grajewie to kolejny etap modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków. To projekt, który jest już realizowany, a obecnie odbywają się jego kolejne etapy. Jego głównym celem jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których wyprodukujemy biogaz w reaktorze beztlenowym. Spalając biogaz w wysokosprawnym układzie kogeneracyjnym wytworzymy energię elektryczną oraz odzyskamy ciepło, które spożytkujemy w oczyszczalni. Uzyskany biogaz to ,,zielone” źródło energii uzyskiwane z tzw. źródeł odnawialnych, które w przyszłości powinno wyeliminować paliwa kopalne, gdyż ma dużo mniejszą emisję pyłów i zerową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oczyszczalni oraz stworzy możliwość uzyskania ciepła
niezbędnego do suszenia osadu. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości nastąpią konieczne zmiany legislacyjne, które pozwolą na wykorzystanie tych osadów w rolnictwie np. do nawożenia pól.

Zbigniew Groszyk
Wiceprezes ds. produkcji w SM Mlekpol