Kolejny rekordowy rok w Mlekpolu

Wypowiedź Dyrektora Działu Skupu Kazimierza Czernewskiego

Rok 2020 był kolejnym rekordowym rokiem w zakresie skupu i przerobu surowca w Naszej Spółdzielni. W ciągu całego roku skupiliśmy i przetworzyliśmy prawie 1 miliard 980 milionów litrów, co w przeliczeniu daje ponad 2 miliardy kilogramów mleka. Średni dzienny skup w wysokości 5,5 miliona litrów, a w okresie letnim blisko 6 milionów litrów potwierdza czołową rolę Mlekpolu w polskim mleczarstwie. Uzyskanie najwyższych wyników jest możliwe tylko przy wspólnym zaangażowaniu producentów mleka i pracowników Spółdzielni, którym należą się podziękowania za włożoną ciężką pracę w uzyskaniu tak imponujących wyników. Od początku 2020 roku zmagamy się z pandemią COVID-19, a jej skutki odczujemy również w bieżącym roku. Obostrzenia sanitarne w gospodarstwach i zakładach przetwórczych stały się dla nas codziennością. Wymaga to od producentów mleka i pracowników Spółdzielni wzmożonej uwagi i dbałości o zachowanie reżimów sanitarnych w celu minimalizacji skutków epidemii. Mijający rok to również ukończenie i rozruch największej w historii naszej Spółdzielni inwestycji, Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich

W naszym kraju rok 2020 zamknął się skupem w wysokości prawie 12 miliardów 072 miliony litrów i jest o 2,2% większy niż w roku ubiegłym. W Mlekpolu skupiliśmy w 2020 roku ponad 1 miliard 979 milionów litrów mleka przy dynamice skupu 2,6 %, co stanowi 16,4% mleka skupowanego w kraju. Średnia cena zapłacona za mleko surowe Polsce w ubiegłym roku wyniosła ok. 1,46 zł/litr, a w Mlekpolu zapłaciliśmy średnią cenę w wysokości 1,57 zł/ litr. W grudniu w naszym kraju średnia cena za litr skupionego surowca wyniosła 1,61 zł/ litr a w Naszej Spółdzielni zapłaciliśmy 1,78 zł/litr i jest to cena należąca do najwyższych w Polsce i Europie.

Mlekpol w Mrągowie. Uruchomienie tej inwestycji pozwala dziś i w najbliższej przyszłości ze spokojem patrzeć na zagospodarowanie wzrastającej co roku ilości skupowanego mleka od naszych członków, a nawet poszerzenie bazy skupowej. Inwestycja w Mrągowie wpłynie również na poprawę relacji ekonomicznych w Spółdzielni, co mogliśmy już zauważyć w ostatnich miesiącach w cenie za skupione mleko.

Mlekpol, mimo wielu trudności spowodowanych pandemią i problemach w międzynarodowym obrocie handlowym, działalność gospodarczą za rok 2020 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym.

Rozpoczynający się kolejny rok stawia przed nami nowe wyzwania, ale dzięki współdziałaniu wszystkich członków i pracowników Spółdzielni jesteśmy w stanie im sprostać.